Legendary Tales Symphony Of Enchanted Lands Dawn Of
Victory Rain Of A Thousand Flames Power Of The Dragonflame Soel2 ToA

Dawn Of Victory 2000

Dawn 01 Lux triumphans
02 Dawn of victory
03 Triumph for my magic steel
04 The village of dwarves
05 Dargor, shadowlord of the black mountain
06 The bloody rage of the titans
07 Holy thunderforce
08 Trolls in the dark
09 The last winged unicorn
10 The mighty ride of the firelord
anglické texty (txt)
Fabio Lione - zpěv
Luca Turilli - kytara
Alex Staropoli - klávesy
Alex Holzwarth - bicí
Alessandro Lotta - basová kytara

Český překlad Viola N.

1. Lux Triumphans

Na dvoře krále Chaose může jen krev
Popsat jeho tragédii...
Mocní válečníci ze stříbrných kopců
Pochodují, vedeni zlatým větrem
Elfové a trolové ze svatých mystických lesů
Běží posledním sněhem
On přichází ze středozemí
Držíc hrdě svůj magický meč
Sláva, hrdost a čest ho doprovázejí
Hoř plameni severu
Všichni se setkají v troskách Kazaru
Nedaleko Ancelotu
V chrámu padlého
Se zrodí jejich naděje...
Zrodí se z popela staré slávy... zrodí se
Všichni zdraví mocného vyvoleného
Jejich křik se nese k nebesům
Jsou připraveni dorazit do Ancelotu
Arwald hlasitě volá...
Slávo jeď s námi! Sláva vítězství!
Magie a bohové oceli, veďte nás k novému svítání

2. Dawn Of Victory

Oheň zuří na bitevním poli
Když Arwald bojuje ve válce králů
Dargorova armáda, hrom, bouře...
Tak lidé volají statečného a jeho meč
Není čas utéct a zachránit trůn moudrosti
Stíny minulosti, ne tak vzdálené, aby byly zapomenuty...
Povstání démonů z jejich krvavého Pekla!
Tak přijď mocný válečníku a zažhni jiskru ztracené naděje
Za draka Tharose a tvou vesmírnou duši...
Teď uchop svůj smaragdový meč!

Za Ancelot
To starodávné střetnutí válek
Za svaté město bohů
Sláva, věčná sláva
V tomto úsvitu vítězství

Jízda mrtvých a jejich bolestná praxe
V něm bije jako strašlivé zemětřesení
Jsi blíž a blíž, teď následuj jejich pach
Se svou svatou zbrojí, zbraní ve tvé ruce
Leť, anděli krvavé pomsty!

Za Ancelot
To starodávné střetnutí válek
Za svaté město bohů
Sláva, věčná sláva
V tomto úsvitu vítězství


Tragické a zběsilé řinčení božských zbraní
A tak kouzelná moc, meč v jeho udatných rukou
Oceány ohně spalují trůn démonů
A z dalekých rudých nebes hřmění volá jeho jméno
Jméno pána bolesti

Za Ancelot
To starodávné střetnutí válek
Za svaté město bohů
Sláva, věčná sláva
V tomto úsvitu vítězství
Sláva, věčná sláva
V tomto úsvitu vítězství

3. Triumph For My Magic Steel

Letí tam, kde leží staří draci
Vítězný křik pro můj magický meč
Zažehává pýchu v mém mocném svědomí
Zatímco roste moc našeho moudrého pána

Hromy a bouře, hněv mého meče
Zuřivost mé války
Sekera trpaslíka, krev na kameni


Věčný výkřik
Zuřivost ve větru při vítězství mé magické zbraně
Okusíš ostří starodávného meče... a
Zuřivost ve větru při vítězství mé magické zbraně
Vedená stovkami mocných a padlých pánů

Mrtví, nářek a prokletý žal
Hlavy padlých zbarvují sníh
Mohla by toto být poslední nenáviděná krutá válka
Vzhlížím k nebesům, ale neodpovídají

Hromy a bouře, hněv mého meče
Zuřivost mé války
Sekera trpaslíka, krev na kameni


Věčný výkřik
Zuřivost ve větru při vítězství mé magické zbraně
Okusíš ostří starodávného meče... a
Zuřivost ve větru při vítězství mé magické zbraně
Vedená stovkami mocných a hrdě padlých statečných pánů

Staré chrámy, zaprášené hroby, kde je zaseto semeno svatého vítězství
Krev ze starých hrobek prýští ven, aby utopila úhlavní nepřátele
Zbraně šude kolem pro krále a jeho korunu
Hladí nás vítr úsvitu
Ancelot se usmívá na impozantní křik rytířů
Díky starým a jejich smaragdovému meči
Království teď oslavuje vítězství nad Dargorem
A on, muž z Loregardu stojí přede všemi... přede všemi!

Hromy a bouře, hněv mého meče
Zuřivost mé války
Sekera trpaslíka, krev na kameni


Věčný výkřik
Zuřivost ve větru při vítězství mé magické zbraně
Okusíš ostří starodávného meče... a
Zuřivost ve větru při vítězství mé magické zbraně
Vedená stovkami mocných a padlých pánů
Zuřivost ve větru při vítězství mé magické zbraně
Vedená stovkami mocných a padlých pánů
Zuřivost ve větru při vítězství mé magické zbraně
Vedená stovkami mocných a padlých pánů

4. The Village Of Dwarves

Trpaslíci z Larku ukazují všechnu svou čest
Když vyjdeš na tajemný kopec Gandoru

Tanec ohně a větru
A příběhy o starých králích
Těší naše statečné pány
Dole ve vesnici trpaslíků

Elfové si hrají pod věčnými vrbami
Zatímco modrá a rudá zbarvují mou milovanou zemi

Tanec ohně a větru
A příběhy o starých králích
Těší naše statečné pány
Dole ve vesnici trpaslíků

Orlí oko skrývá něco tragického
Ale dnes v noci mě ovládá červené víno

Tanec ohně a větru
A příběhy o starých králích
Těší naše statečné pány
Dole ve vesnici trpaslíků

A po celou noc já, Arwald a Aresius
Mluvíme, smějeme se a uctíváme našeho krále

Tanec ohně a větru
A příběhy o starých králích
Těší naše statečné pány
Dole ve vesnici trpaslíků

Orlí oko skrývá něco tragického
Ale dnes v noci mě ovládá červené víno

Tanec ohně a větru
A příběhy o starých králích
Těší naše statečné pány
Dole ve vesnici trpaslíků


A teď přišel čaas vyjet
Dřív, než vyjde slunce
Pochod pána mečů
Do prokleté války

A teď přišel čaas vyjet
Dřív, než vyjde slunce
Pochod pána mečů
Do prokleté války
prokleté války
prokleté války

5. Dargor, Shadowlord Of The Black Mountain

Mocný a odvážný je bojovník stínů
Je to princ zemí temna... Jeho jméno je Dargor
Adoptován Vankarem, starým čarodějem Helmu
Stoupenec zla mu popletl hlavu

Oheň hoří mezí hrdostí a ctí
Ocel divoce bije v jeho dračím srdci
Tváří v tvář kultu zla
Princ zemí nejtemnějšího snu
Do větru píšeme legendu o králích
Abychom své srdce rozšířili do království popela
Kde hrdinové jsou ztraceni, kde teď panuje vládce stínů

Síla a sláva, ale z opačné strany
Pro svou targickou minulost zavrhnul sluneční svit
Ale Akron dobře zná celou pravdu o onom dni
Potřebuje ho jako bojovníka, odvážného válečníka

Oheň hoří mezí hrdostí a ctí
Ocel divoce bije v jeho dračím srdci
Tváří v tvář kultu zla
Princ zemí nejtemnějšího snu
Do větru píšeme legendu o králích
Abychom své srdce rozšířili do království popela
Kde hrdinové jsou ztraceni, kde teď panuje vládce stínů

Oheň hoří mezí hrdostí a ctí
Ocel divoce bije v jeho dračím srdci
Tváří v tvář kultu zla
Princ zemí nejtemnějšího snu
Do větru píšeme legendu o králích
Abychom své srdce rozšířili do království popela
Kde hrdinové jsou ztraceni, kde teď panuje vládce stínů

6. The Bloody Rage Of The Titans

Mezi mými stromy běží jednorožec
Z nejvyšších hor padá vodopád
Květiny a rostliny teď hladí mé oči
Podél těchto svatých údolí zalitých sluncem
A já jsem obětí tohoto kouzla
Nádherná symfonie začarovaných krajů (Enchated land)
Nádherná symfonie začarovaných krajů
Vítr přináší šepot jara
Vítr z ohnivé země
Kde mír je darem od krále králů
Zdá se to tak neskutečné... neskutečné

Draci a démoni, mějte se na pozoru
Toto je hněv titánů
Toť je titánský krvavý hněv
Vojevůdci a bohové oceli, mějte se na pozoru
Toto je hněv titánů
Toto je titánský krvavý hněv

Dub, má sestra, se usmívá na slunce
Nyní oproštěná od břemena zimy
Orli létají z hory na horu
Okouzlují mé srdce... statečné srdce

Draci a démoni, mějte se na pozoru
Toto je hněv titánů
Toť je titánský krvavý hněv
Vojevůdci a bohové oceli, mějte se na pozoru
Toto je hněv titánů
Toto je titánský krvavý hněv

Draci a démoni, mějte se na pozoru
Toto je hněv titánů
Toť je titánský krvavý hněv
Vojevůdci a bohové oceli, mějte se na pozoru
Toto je hněv titánů
Toto je titánský krvavý hněv

7. Holy thunderforce

Postav se mi bastarde, čichej nenávist andělů
Sláva, hrdost a krveprolití
Zbabělci a diváci, rozvraceči mé moudrosti
Směs prachu a kostí
Běžte zpět do své rokle, Algalord nikdy nepadne
Ale vaše hlavy se budou kutálet
Zakuste ostří hrdinů, zuřivost hromu
Udeřte do mého zlatého štítu

My budeme bojovat proti větru za slávu králů
Abychom porazili zlé nepřátele
A pojedeme s naším vládcem, pro sílu a trůn
Ve jménu svaté síly hromu

Arwald a Aresius se severským válečníkem
Na cestě do Hargoru
Chaos a zapomnění, vřava a zmatek
Teď ponesou jejich jména
Poslední padlí hrdinové ochrání vaše vojsko
Tisíce duší volají
Na nejvzdálenější hoře uvidím váš oheň
Uhašený svatým mrazem

My budeme bojovat proti větru za slávu králů
Abychom porazili zlé nepřátele
A pojedeme s naším vládcem, pro sílu a trůn
Ve jménu svaté síly hromu

Postav se mi bastarde, čichej nenávist andělů
Sláva, hrdost a krveprolití
Zbabělci a diváci, rozvraceči mé moudrosti
Směs prachu a kostí
Běžte zpět do své rokle, Algalord nikdy nepadne
Ale vaše hlavy se budou kutálet
Zakuste ostří hrdinů, zuřivost hromu
Udeřte do mého zlatého štítu


My budeme bojovat proti větru za slávu králů
Abychom porazili zlé nepřátele
A pojedeme s naším vládcem, pro sílu a trůn
Ve jménu svaté síly hromu

My budeme bojovat proti větru za slávu králů
Abychom porazili zlé nepřátele
A pojedeme s naším vládcem, pro sílu a trůn
Ve jménu svaté síly hromu

My budeme bojovat proti větru za slávu králů
Abychom porazili zlé nepřátele
A pojedeme s naším vládcem, pro sílu a trůn
Ve jménu svaté síly hromu

8. Trolls In The Dark

Instrumentální

9. The Last Winged Unicorn

Sedm rudých plamenů jeskyně
Osvětlují to hrozivé mučení
Rozžaty, aby viděly ten žal
Aby získal život od svého boha
Airin roní černé slzy podporující to strašlivé znásilnění
Zuřivost synů hromu
Zlomilo mystické okovy
Arwald padá na kolena
Zatímco Akron, temný král, se směje
Princezna padá na kameny
Už bez dechu života
Ať tě tvé ambice dovedou k prokletí
Má duše s tebou bude bojovat navždy
V jednom z mnoha nových pekel

Ze svatého moře zlatých plamenů
Vzlétá poslední okřídlený jednorožec
S kouzelným dechem nevinnosti
Stoupá ke křišťálovému trůnu

Nebesa chrlí svatý oheň, moudrost pláče a ozývá se vražedný šepot
Plyne dolů k tichému mystickému pobřeží
Pobřeží duší, žíznících po pomstě, čekajících na svou svatou křišťálovou bránu
Bránu k slunným svatým zemím
Zemím věčného světa...
Začarovaný věčný svět jako žádný jiný...
Tam, kde kouzelné květiny malují vesmírnou krajinu
A nikdo nezná slovo... bolest!
Krvavé slzy a smutek vytvořily krásné tiché jezero
Labutě a ptáci při vodních hrách budou volat Airinino jméno... její jméno!

A teď přišel čas se rozhodnout
Na útěku z jeskyně
Staré stříbrné okovy na stěně
Teď spoutaly jejich duše
Airin, má princezno, nemůžu snést všechnu tu bolest
Ale přísahám ti na svou hrdost
Že otevřeš mystickou bránu

Ze svatého moře zlatých plamenů
Vzlétá poslední okřídlený jednorožec
S kouzelným dechem nevinnosti
Stoupá ke křišťálovému trůnu

Ze svatého moře zlatých plamenů
Vzlétá poslední okřídlený jednorožec
S kouzelným dechem nevinnosti
Stoupá ke křišťálovému trůnu

10. The Mighty Ride Of The Firelord

Krutý Akrone, krvavý bastarde, plivu na tebe
Můžeš proměnit mé kosti v černý prach, ale já pohnu měsícem
Osvětlím tvé odporné království
A tvé srdce shoří v plamenech
Zmrzačen a rozčtvrcen
Brzy povstaneme a sníme ti mozek

Zaplatíš za oběti svých činů a za krvavé znásilnění Airin
Za Arwalda, mého drahého přítele a za celou mou plačící zdevastovanou zemi
Volám hněv mých mrtvých
Volám slzy černých andělů

Ani Dargor nemůže snést všechno, vychází z jeskyně
Zatímco démoni přibrali hrdinu do své tragické hry
Bohové země, uchraňte mě šílenství
Těchto hanebných obřadů
Když sestupujíc do rudého plamene
Arwald umírá, ale ne zbytečně


Arwaldova kyselina zlomila stříbrné okovy
Před jeho posledním vydechnutím
Smějící se Akron opravdu netuší, co na něj čeká...
Bohové zuří, vedou mou rudou zbraň
Hlavy a údy odpadávají
Je ve mně ten mystický posel, přináším pomstu
Černý anděli, volám tě! Král Chaos zuří
V trýzni mého srdce
Volám svaté zemětřesení, aby ukončilo tohle krvavé Peklo!

Bohové zuří, vedou mou rudou zbraň
Hlavy a údy odpadávají
Je ve mně ten mystický posel, přináším pomstu
Zatímco přichází milovaná sluněční záře
Na řece, známé jako Aigor
Náš hrdina našel svou cestu
Všichni démoni teď zoufale
Pátrají po něm, ale zbytečně

Oni zaplatí za tuto noční můru, za symfonii bolesti
Za Airin, mou mrtvou přítelkyni a celou mou plačící zdevastovanou zemi
Volám Tharosův oheň
Volám řev hromu
Zvyšte hlas a vyjeďte
Vyjeďte vy stateční, pozvedněte meče k nebi
A zpívejte tu epickou symfonii
Pro mocného a hrdého pána ohně