Mystické proroctví démonického rytíře

Překlad Thora - mightyfabio.wz.cz

I. Sedm černých knih

Po mnoho let znaly opět Okouzlené země obklopující Algalord pravý význam slova mír...

Akronova porážka znamenala pád mocné armády temnoty a brzy nato Algalord, svaté město, bylo vybudováno ještě honosněji, než předtím. Vzpomínky na Ledového bojovníka a Dargora byly uchovány v příbězích šašků, cestujících přes hory, řeky, jezera, z království do království, z hradu do hradu, aby zpívali chvalozpěvy na nikdy nezapomenuté hrdiny (Never Forgotten Heroes). I náš známý přítel Aresius měl to štěstí, že opustil tyto země ve chvíli jejich největšího lesku...

Ale s velkou lítostí... protože lidé našeho světa stále nenalezli Černou knihu v tajných jeskyních Dar-Kunor - srdci pekelných Temných zemí kolem Hargoru, kde starý čaroděj Vankar učíval své následníky temné magii a kde také Dargor objevil moc temnoty předtím, než se setkal se světlem moudrosti.

A tato nikdy nenalezená Černá kniha, poslední ze sedmi napsaných krví andělů, je jistě ta, která obsahuje hlavní slova pekelného proroctví známého jako "Temné tajemství"... tajemství horší než vláda samotného Akrona! Apokalyptická sbírka temných rituálů nemusí být hrozbou jen pro Algalord, ale tentokrát pro celý známý svět lidí, trpaslíků, elfů, trollů a draků....

II. Nekron, démonický rytíř

Pekelná hrozba má jedno přesné jméno... Nekron... "ten, který saje krev" podle nekranské démonické abecedy... poslední z Kronových zlých synů... Rytířský mistr starého řádu a první bojovník Chrámu zkázy během staletí Prvotních válek. Byl tím, kdo napsal tyto krvavé pekelné rytmy... pravděpodobně poslední rekviem pro všechny živé tvory na Zemi! ... a také fakt, že zemřel před 5000 lety nic neznamená, protože někteří kouzelníci mohou stále slyšet zlověstné lamentování jeho zatracené duše žíznící po krvi pohybujících se za branami pekla. Je připraven přinést nám zuřivost chaosu, až nalezne mystický portál mezi jeho a naší dimenzí...

III. Prvotní války

První ze sedmi Nekronových knih, kterou střežil kouzelnický mistr Etherus z Urienoru, obsahovala pro lidi z milovaných zemí dramatická zlá slova. Sedm bylo Prvotních válek vedených mezi nebem a peklem v starodávných dobách... Sedm bylo démonů, strážců podzemních bran, které andělé z Krystalových sfér proměnili v kámen na konci první války, ve dni slavného vítězství nebe... Tentokrát bylo pravdou, že antický démonský rytíř Nekron, syn pekelného boha Krona, byl projednou poražen a předtím, než byl zabit, napsal krví padlých andělů 7 černých knih. Každá kniha obsahovala část strašného proroctví, které dřív nebo později může probudit 7 démonů. Jakmile budou andělé temnoty propuštěni, mohou otevřít brány podzemního pekla a bude to znamenat konec našeho známého světa, protože prastaré příšery, oživlí mrtví a strašlivé bytosti povstanou ze svých mučidel, aby šířili nadvládu krve a temnoty, díky čemuž se Nekron znovu zrodí a bude znovu vládnout ve jménu světového chaosu!

Někteří králové a čarodějové stále věří, že "Temné tajemství" je jen strašlivá legenda, ale někteří další, jako já, to považují za více, než obyčejný příběh šaška! Po Akronově smrti mnoho následovníků Černého řádu, přeživších slavnou poslední bitvu gargoyl, začali organizovat tajná setkání v jiné oblasti Temné země. Tito živočichové vzývali kult zla ve jménu démonického rytíře. Temné rituály, lidské oběti... a to vše za cenu Nekronova oživení!

Ale nebyli jediní, kdo věřili v tajemství sedmi knih... otcové našich otců již bojovali a umírali za toto bezbožné dílo. Moc temnoty žijící mezi těmito řádky představuje stálé nebezpečí pro bezpečnost našich zemí... Sám Akron, když byl ještě naživu, zvětšil svou pekelnou magii díky těmto temným slovům!

IV. Řád bílého draka

To je důvod, proč jsem se já, Iras Algor z Hor-Ladu, Etherus z Urienoru, Agrimor a král Uriel z Elgardu, sedm kouzelnických mistrů a další moudří králové, elfové a dračí pánové z Okouzlených zemí, rozhodli vytvořit Řád bílého draka s cílem ochrany milovaných zemí známého světa před touto novou strašlivou hrozbou. Všechna činnost tohoto nového řádu byla nesmírně tajná a držena v tajnosti, protože lidé z Okouzlených zemí neměli v této chvíli nic vědět, abychom zabránili šíření strachu mezi našimi bratry.

Sedmá kniha leží někde pod prachem času v jeskyních Dar-Kunor... musí být nalezena a ukradena následovníkům Černého řádu, jakmile to bude možné! Existuje jen jediný člověk, který se může zhostit tohoto úkolu... Dargor, Pán stínů, jediný člověk který zná perfektně skalnatý labyrint Temných zemí obklopujících Hargor, zatracené město. Aresius mi správně řekl předtím, než opustil tyto kraje, abych po něm pátral, protože může odhalit pro nás důležité aspekty týkající se plánů Černého řádu. Můžeme mu úplně věřit? Když byl služebníkem pekla... Ale na druhou stranu pomohl Ledovému bojovníkovi zabít Akrona a zachránit naše země... v každém případě... není pochyb, že on je poslední naděje a jediná možná volba pro členy Řádu bílého draka!

V. Erianova bílá kniha

Na "Temné tajemství" navazuje příběh o Erianovi, andělovi, který odhalil, co Nekron, předtím než zemřel, napsal do Černé knihy svým budoucím následovníkům... Legenda říká, že Bohové vesmírného světla mu dali schopnost napsat svou vlastní krví "Bílou" knihu, ve které byla popsána cesta, jak zastavit proroctví... Ve Věku Rudého měsíce, před 3000 lety, když pánové Temných zemí vyhráli bitvu proti armádě severských plání, byla Erianova mystická kniha nalezena pochopy Černého řádu v tajných síních Ainoru... Tyto andělské rýmy, nezničitelné stejně jako ty, které byly obsažené v sedmi černých knihách, protože byly napsány krví andělů, reprezentovali skutečnou hrozbu pekelného proroctví a Nekronova zmrtvýchvstání...

Tak od té chvíle byla Bílá kniha někde schována a nikdo o ní už víckrát neslyšel. Erianova kniha by mohla být ukryta v těch samých Temných zemích nebo na tajném místě známém jen čarodějným mistrům Černého řádu... mám silný pocit, že Sedmá kniha by mohla být také klíčem k objevení toho, kde temní pánové skrývají andělova tajná slova... Věřte mi, přátelé... i tohle může být víc, než jen jednoduchý dětský příběh...

Mystické proroctví démonského rytíře může být brzy odhaleno, jistě v té nejhorší možné podobě, v jaké je to jen možné... Všechna síla na obranu naší Matky Země teď leží v hloubi našeho svědomí...

Otevři oči pro let orla,
otevři mysl pro sílu ducha,
otevři srdce pro tajemství lásky,
zadrž dech pro ticho kamenů...
- Iras Algor, první čaroděj Řádu bílého draka