Legendary Tales Symphony Of Enchanted Lands Dawn Of Victory Rain Of A Thousand Flames Power Of The Dragonflame Soel2 ToA

Legendary Tales 1997

Dawn 01 Ira tenax
02 Warrior of ice
03 Rage of the winter
04 Forest of unicorns
05 Flames of revenge
06 Virgin skies
07 Land of immortals
08 Echoes of tragedy
09 Lord of the thunder
10 Legendary tales
anglické texty (txt)
Fabio Lione - zpěv
Luca Turilli - kytara
Alex Staropoli - klávesy
Danielle Carbonera - bicí

Český překlad Viola N.

2. Warrior Of Ice:

Démoni propasti čekají na mou hrdost
Na křídlech slávy poletím statečný a statečně
zastavím vaše šílenství, žízeň po krvi
Abych přinesl mír tam, kde má vládnout láska
Nedávno řekl stařec že znovu padne tma
Má země už nikdy neuvidí světlo, můj milovaný Algalord
Můj kůň divoce cválá, bestie je zpátky, aby zdolala mou vládu
Moře, kopce, řeky a jezera volají mé svaté jméno
Bojuj svou svatou válku, pozvedni svůj meč a jeď
Ty jsi vyvolený, postav se zlému synovi svatého ledu
Mocný bojovníku, pro legendu znovu vyjeď
Z kopců ke zlatému moři za mír a lásku
Má zem musí být svobodná

Procházím lesem elfů a mé srdce rychle bije
Obloha je šedá, vítr už nevane, běh času se zastavil
Můj kůň divoce cválá, bestie je zpátky, aby zdolala mou vládu
Moře, kopce, řeky a jezera volají mé svaté jméno
Bojuj svou svatou válku, pozvedni svůj meč a jeď
Ty jsi vyvolený, postav se zlému synovi svatého ledu
Mocný bojovníku, pro legendu znovu vyjeď
Z kopců ke zlatému moři za mír a lásku
Má zem musí být svobodná

Vpochodujte do pekla, bratři Irengardu
Spolu můžeme čelit plamenům statečně, beze strachu
Na trávě, kde prolijeme krev
Znovu vyrostou květiny opravdové naděje
A na trávě, kde prolijeme krev
Znovu vyrostou květiny opravdové naděje
Teď opusťte hrady, svorní budeme silní
Já vás povedu do této svaté války pro záchranu našich trůnů
Abychom našim lidem dopřáli potěšení být volní
Abychom opět uviděli milované slunce
Mocný bojovníku, pro legendu znovu vyjeď
Z kopců ke zlatému moři za mír a lásku
Má zem musí být svobodná

3. Rage Of The Winter

Mrazivá je zima, padá sníh
Mystická světla tančí oblohou s větrem noci
Kouzlo přírody naplnilo mou duši
S láskou políbilo mou zemi krásnou písní
Zuřivost zimy formuje horizont
Překrývá hory, les a jezera
Zuřivost zimy, kouzelný zázrak
Očarovaný nespoutanou silou

Neexistují slova k popsání poezie krajiny
Přijímám všechno kouzlo, které toto období nabízí
Slzy zimy dopadají na mě a mrazí mou temnou stránku
mé srdce musí být bílé a čisté jako led
Zuřivost zimy formuje horizont
Překrývá hory, les a jezera
Zuřivost zimy, kouzelný zázrak
Očarovaný nespoutanou silou

Mrazivá je zima, padá sníh
Mystická světla tančí oblohou s větrem noci
Kouzlo přírody naplnilo mou duši
S láskou políbilo mou zemi krásnou písní
Zuřivost zimy formuje horizont
Překrývá hory, les a jezera
Zuřivost zimy, kouzelný zázrak
Očarovaný nespoutanou silou

4. Forest Of Unicorns

Utíkej, svatý milovaný koni
V tento mírumilovný den
Těmito údolími, zalitými sluncem
Kde mír je tak vzácný
Neohrožené stromy, nechte mě uslyšet vaše slova
O těch vzpomínkách
Prosím, řekněte mi vše o našich předcích
A impozantních bitvách, které vyhráli

Vyvaruj se prokletého ohně
Můj strážce stromů
Jejich plameny nemohou spálit vzpomínku
Moudrost králů
Tajemství tohoto lesa
Jízda jednorožců
Je pokladem těchto údolí
Kde svoboda má svůj trůn
Kde láska musí navždy vládnout
Vyhýbajíc se válkám

Musíme mít všechnu jejich udatnost
Abychom tyto země ubránili
Nebo slunce v těchto údolích
Už znovu nezasvítí

Vyvaruj se prokletého ohně
Můj strážce stromů
Jejich plameny nemohou spálit vzpomínku
Moudrost králů
Tajemství tohoto lesa
Jízda jednorožců
Je pokladem těchto údolí
Kde svoboda má svůj trůn
Kde láska musí navždy vládnout
Vyhýbajíc se válkám

5. Flames Of Revenge

Má princezno, proč musím být přítomen při tvé smrti
Nemůžu snést tu hroznou bolest
Teď zavřu tvé oči, zatímco blesk protíná oblohu
Pláču, když vidím nevinné umírat
Bratři, jsem připraven, jízda může začít
Pro vás musím vyhrát

Nadešel čas, sbohem mí drazí staří přátelé
Ancelot mě volá o pomoc
Ze slunce Elgardu ke středozemním rovinám
Za spásu Enchanted Lands
Těším se, že se pomstím za všechny, kdo byli zabiti
Že stanu tváří v tvář
Ohni a oceli
Provázejte mne mými kraji
Vy spálíte pekelné hordy
Ve smrtící zuřivosti plamenů pomsty

Vyjděte ze své propasti, slzy si žádají pomstu
Za tuto krutou tragédii, plameny šlehají vysoko
Bratři, jsem připraven, jízda může začít
Pro vás musím vyhrát
Nadešel čas, sbohem mí drazí staří přátelé
Ohni a oceli
Provázejte mne mými kraji
Vy spálíte pekelné hordy
Ve smrtící zuřivosti plamenů pomsty

6. Virgin Skies

Instrumentální

7. Land Of Immortals

Slyš mlčení větrů, utvářejících tvůj osud
Běž a postav se zrcadlu jejich hříchů
Jen statečná srdce našla cestu ničící všechno
Dračí kouzlo
Překroč Argonovu mýtinu se srdcem na dlani

Země nesmrtelných, čekám na svůj den
Abych dosáhl moudrosti tvých nebes
Země nesmrtelných, ty mi musíš patřit
Odteď až na věky

A mezi Elgardskými kopci, blízko starodávných trosek Kronu
Budeš čelit lsti starého trpaslíka
Abys získal druhý klíč, musíš překonat krvavé moře
Kde nikdy nekončí Tharosova žízeň

Země nesmrtelných, čekám na svůj den
Abych dosáhl moudrosti tvých nebes
Země nesmrtelných, ty mi musíš patřit
Odteď až na věky

Svatá sílo moudrosti, rozšiř se vzduchem
Mohl bych tě dýchat navždy a ukončit tento svatý úkol
Má cesta bude obtížná, ale já bych udělal cokoli
Abych došel až do údolí, kam jezdí opravdoví hrdinové
Za slonovinovou bránou

Země nesmrtelných, čekám na svůj den
Abych dosáhl moudrosti tvých nebes
Země nesmrtelných, ty mi musíš patřit
Odteď až na věky

8. Echoes Of Tragedy

Tam, kde slunce vytváří hru stínů
Kde tragická ozvěna vypráví o smrti, proč, pane, proč
Mezi troskami, jezery svaté krve
Chodím v slzách pro mou zdevastovanou zemi
Ozvěny tragédie, vyryté na mé zbrani
V tomto nekončícím boji proti bestii
Vojáci úsvitu, zažeňte je do pekla
Shoří v ohni mého vítězství a to bude tvůj konec

Matky a děti pokryté krví
Mučení a znásilnění zanechají stopy
Po žalu vyvolám svatý hněv
Zažehni v mém srdci plamen slepé nenávisti
Ozvěny tragédie, vyryté na mé zbrani
V tomto nekončícím boji proti bestii
Vojáci úsvitu, zažeňte je do pekla
Shoří v ohni mého vítězství a to bude tvůj konec

9. Lord Of The Thunder

Zrozen v čase temnoty a zla s Božím znamením
Sláva je má matka, oheň je můj bratr, meč mé svaté právo
V zemi chaosu a nenávisti pro mne není místo
K dobytí spravedlnosti a cti použiju svou zbraň
Svatý plameni, zahoř znovu navždy, zapal mé srdce k vítězsví
Svatá válka očekává dalšího ohnivého krále
Hněv ve svém srdci, projíždím lesem na svém černém koni
Údolím, kolem řeky, kudy protéká horká krev
Přes jezera a kopce následuji volání větru
Za potvrzení legendy a za svou princeznu budu bojovat a zvítězím
Svatý plameni, zahoř znovu navždy, zapal mé srdce k vítězsví
Svatá válka očekává dalšího ohnivého krále

Vládce hromu, buď prosím můj vůdce
Před i po mé poslední jízdě
Budu tvůj voják, sloužící světlu
Navždy pojedu živý a hrdý

Svatý plameni, zahoř znovu navždy, zapal mé srdce k vítězsví
Svatá válka očekává dalšího ohnivého krále
Vládce hromu, buď prosím můj vůdce
Před i po mé poslední jízdě
Budu tvůj voják, sloužící světlu
Navždy pojedu živý a hrdý

10. Legendary Tales

Tma pokrývá celou zemi
Řeka tiše plyne
Šašci tancují okolo ohně
Hrajíc starodávnou píseň
O epických krvavých bojích
Zatímco měsíční svit dopadá na zdi panství
Já musím zavřít oči

Další příběh o nekonečných válkách
Pro obránce svatého světla
Oheň vstupuje do mé mysli
Krev nevinných před očima
Rozprostírající se křídla snu
Chci vyhrát ohněm a zbraní
Za ně všechny

Někteří rytíři spí poblíž ohně
Utopeni v červeném víně
Stařec vypadá v záři ohně
Jako by věděl, že boj se bude opakovat
Kouzelné švitoření ptáků
Se mísí se světlem úsvitu
Starodávná píseň slábne
Ale můj sen pokračuje

Další příběh o nekonečných válkách
Pro obránce svatého světla
Oheň vstupuje do mé mysli
Krev nevinných před očima
Rozprostírající se křídla snu
Chci vyhrát ohněm a zbraní
Za ně všechny