Legendary Tales Symphony Of Enchanted Lands Dawn Of Victory Rain Of A Thousand Flames Power Of The
Dragonflame Soel2 ToA

Power of the Dragonflame 2002

Dawn 01 In Tenebris
02 Knightrider of Doom
03 Power of the Dragonflame
04 The March of the Swordmaster
05 When Demons Awake
06 Agony Is My Name
07 Lamento Eroico
08 Steelgods of the Last Apocalypse
09 The Pride of the Tyrant
10 Gargoyles, Angels of Darkness
I. Angeli di Pietra Mistica
II. Warlords' Last Challenge
III. ...And the Legend Ends...
anglické texty (txt)
Fabio Lione - zpěv
Luca Turilli - kytara
Alex Staropoli - klávesy, cembalo, pian
Alex Holzwarth - bicí
Patrice Guers - basová kytara
Dominique Leurquin - kytara

Český překlad - Vendea Český překlad Lamento Eroico - Arwald

In Tenebris

temnota, temnota... vládne!
Temnota, temnota... soudí mně!
Nech mně otevřít temný portál
a tak překročit krypty země duchů... teď...
temnota, temnota... vládne!
Temnota, temnota... proklíná mně!
Nech mně zahlédnout jeho tvář...
slepá zuřivost, chaos ve mě...
Démoni...
veď mě k tvému rohatému zvířeti nazvanému král...
Budu volat můj oheň, vzduch, zemi,
vody oceánu... zastavte dech pekla!
Temnota, temnota... vládne!
Temnota, temnota... proklíná mně!
Temnota... osvobozuje mně!

Knightrider of Doom

Slábnoucí iluze šedých slz sirén
je tady ve studeném vzduchu tragický strach města
Dech pekla, probuzení mrtvých
portály chaosu sedmého černého plamene

REF1:
(JEĎ) osude (RYTÍŘI) vzdej se mi
... ve tvé vládě času!

REF2:
V tomto krvavém úsvitu
očistím svou duši
k povolání ducha pomsty
k zapření mé moudrosti hněvem
zlomit křik tichého hlupáka
a být synem sudby...
V tomto krvavém úsvitu
očistím svou duši
k povolání ducha pomsty
k zapření mé moudrosti hněvem
zlomit křik tichého hlupáka
být rytířem sudby...

Obřady nezrozeného pádu dračího společenstva
vlny mého oceánu, dvojité posvátné zvolání
pochod hrdinů, volání bohů
po rituálech na tichém břehu

REF1:
REF2:

Power of Dragonflame

Povstaň mocný draku...

Povstaň, povstaň, povstaň...
Mocný draku povstaň

Ruiny starodávné moudrosti nyní uzavírají mé nejtemnější osamělé oko
Bůh je mrtvý v Thoraldu a v Elnorových verších
Znetvořená těla jsou nyní vytesány do starodávného posvátného kamene
Tragická výzdoba neposvátných válek

Ref1.
Dračí srdce volá očekávající
napsání poslední černé strany
Byla jimi napsána strana krve
Mrtví nyní leží na písku

Vize neštěstí jsou nyní vyzívány divokou bouří
Kyklopové středních zemí myjí můj krvavý břeh
Sirény z otevřených moří ozdravují můj zlomený zraněný mozek
Volám posvátný tajfun - vzduch, oheň, země

Ref1.

Ref2.
Z tichého kopce křičíme hlasitě tvé jméno
Mocná síla dračího plamene
Z hory pyšně a silně
Voláme našeho dračího pána

Mocný draku povstaň ... povstaň

Energie vesmíru uhasila volání krve
v zemi neznámé bez smilování

Ref1.

Ref2.

The March Of The swordmaster

Jeď... Zemři... Obětuj se!
podél řeky krvavých slz
mocná ocel září v mých dlaních
pochodujeme a vzdáváme hold našim bratrům
obětem Kronova zlého plánu
Překračujeme jezero posvátných lesů
pro dosáhnutí oceánu kde vládnou rudé vlny
Černý král se pohnul v Algalordu
to je ten čas ... musí být zastaven

Ref:
SLÁVA! SLÁVA!
.... statečný Pane meče!
POCHODUJTE, POCHODUJTE!
.... velký Pane meče!
A zeptám se větru na pád krále...!
Do slunečního paprsku
pochoduje náš hrdina pronásledující Temného pána
znovuzrozeného z krve jeho boha
jeho boha... pána války Krona
Jízda pro pád jeho moci
bojující bouře, burácení hromu
spojenec slunce a měsíce
velký Pán meče vládne!

Mezi vlnami zuřícího moře
ozvěny válečných pokřiků a bitevních zpěvů
armády podsvětí našly svou starodávnou královnu
pohřební pochod v hloubkách propasti

Teror, který udeří, čest která prosí
budou tváří v tvář ve smrtelném soudném dni
Bráním mé nelítostné bojovníky, jejich vize budou zabíjet
otestuje to tvou odvahu ... a tvou vůli žít

SLÁVA! SLÁVA!
... Statečný Pane meče!
POCHODUJ, POCHODUJ!
... Velký Pane meče!
A zeptám se větru na pád krále...!
Do slunečního paprsku
pochoduje náš hrdina pronásledující Temného pána
znovuzrozeného z krve jeho boha
jeho boha... pána války Krona
Jízda pro pád jeho moci
bojující bouře, burácení hromu
spojenec slunce a měsíce
velký Pán meče vládne!

Pro pomstu všech těch křičících povstanu do nebe
pro obranu matky života...
Jeď... Zemři... Obětuj se!

When Demons Awake

Oh bože neopouštěj mne, potřebuji přežít
nesvaté vize, nekonečná krvavá noc
On provedl obřady, slizká královna procitá
důvodem je meč, můj meč v Akronových rukách
Zvrácenina zla, jed smrti
ničí mou moudrost, blokuje mé nohy
Všichni sají krev, mají extázi z bolesti
jedí jejich maso, pohltí jejich mozky
Mrtví a vampíři vyplivnuti z pekla...
nová legie pána prokletých
Pomsta bohů, brzy se jejich hlavy povalí
Oh, nositeli chaosu... zaplatíš za vše
Déšť vnitřností kolem mě, bratři zmrzačeni
oh, beztvaré obličeje, létající armáda a kosti
Zmiz krvavý bastarde, démonova ztrápená duše
zemři v zapomenutí se svými mrzkými syny

JSEM SEVERSKÝ BOJOVNÍK
LOVEC POCHODUJÍCÍCH MRTVÝCH
JSEM KRVAVÁ RUKA TITÁNŮ
KDYŽ... KDYŽ DÉMONI PROCITAJÍ

Peklo otvírá ukradenou duši
chuť vyzvat neznámého démona
všechno je ve mně, nebe je oceán
bratři gargoylové, přileťte ke mně

Oh, bože neopouštěj mne, potřebuji přežít
nesvatá vize, nekonečná krvavá noc
On provedl obřady, slizká královna procitá
důvodem je meč, můj meč v Akronových rukách
Zvrácenina zla, jed smrti
ničí mou moudrost, blokuje mé nohy
Všichni sají krev, mají extázi z bolesti
jedí jejich maso, pohltí jejich mozky

JSEM SEVERSKÝ BOJOVNÍK
LOVEC POCHODUJÍCÍCH MRTVÝCH
JSEM KRVAVÁ RUKA TITÁNŮ
KDYŽ... KDYŽ DÉMONI PROCITAJÍ

Agony Is My Name

Jeden pro bolest a dva pro mé jméno
tři pro mé úžasné království
Čtyři pro mého krále, pět pro mou královnu
Šest pro pád mé moudrosti...
Země mě volá!
ŽIVOT, SMRT, SLÁVA, ČEST...
Airin, Arwald, Tharos v mých bolestivých snech

Děs a smrt křižují mou cestu
malují celou neskutečnou krajinu
Vesnice hoří, černý oheň běží...
běží skrze srdce pralesa...
Zabíjí mé stromy!
ŽIVOT, SMRT, SLÁVA, ČEST...
Prostor a čas hrají verše lidských lží! (...)

Ref:
Algalord volá po svaté pomstě
hněv hrdinů v mých rukách
zuřivost povstane a brzy
okusíte mou stříbrnou čepel
A budou čelit proroctví
protože agonie je... mé jméno!

Černá je růže která je nyní v mých dlaních
černá pro krev padlých
Brzy se znovuzrodí symbol smrti
do života mých padajících slz...
znovuzrodí a vyroste!
ŽIVOT, SMRT, SLÁVA, ČEST...
Tichý křik dětí v mých bolestných snech

Ref:

Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus...
quantus tremor est futurus,
...est venturus!

ŽIVOT, SMRT, SLÁVA, ČEST...
Prostor a čas hrají verše lidských lží!(...)
Ref:

Hrdinský nářek

Slábne ve mně rozbitá ozvěna
V krutém pohledu slepého anděla
Hroutí se ve mně starý rým
V srdci raněné a umírající labutě...
Vesmíry oklamané věčnosti,
kvůli tomu, že odcházíte teď prolévají
slzy rozloučení v černé prázdnotě...
Upřímný a hrdý půjdu svým osudem

BURÁCÍ HŘMĚNÍ
V MÉM HRDINSKÉM NÁŘKU
OSUD? POHLCUJE REALITU

Duchové tajemných světů
Žádám život ve smrti
pro dosáhnutí přítelkyň hvězd
a pro to abych se stal nebeským strážcem
Strážci vyléčené věčnosti
najděte pravdu pro všechny děti matky země
vždy nám dávala život.....smrt....
tak to bude pokračovat!

BURÁCÍ HŘMĚNÍ
V MÉM HRDINSKÉM NÁŘKU
OSUD? POHLCUJE REALITU

Steelgods Of The Last Apocalypse

Brzy...zase zima...
...pán sněhu přichází..
Přijde a skryje tyto šedé zdi...
...ZUŘIVOST VOLÁ!
Chci jeho pád...
jeho epický pád...v této zlé válce...
...bojoval aby ochránil náš starodávný trůn
Z tohoto šedého vězení hledím na tebe
mé ztracené a milované svaté město
volám zázrak proroctví
hrom starodávných slov knihy
Ref:
JSME...
MY JSME JEDINÍ...
KDO BUDE ČELIT BOHŮM OCELI
TÉTO POSLEDNÍ APOKALYPSY..
...POSLEDNÍ APOKALYPSY!

Teď... Algalord leží...
ve stínech...
mé plaché mystické duhy...
...ZUŘIVOST VOLÁ!
chci jeho pád...
jeho epický pád...v této zlé válce...
lapen za těmito vlhkými zdmi
Pozvedněte všichni své oči k podzimnímu nebi
Zajmi energii toho znamení
Mohou si užívat s mými končetinami a kostmi
ale já přísahám,že můj duch nikdy nepadne

Ref:

The Pride Of The Tyrant

Zpět v ohni budu mít svůj meč
Vyhrál jeden boj, ale ne celou válku
Hurikány vymažou Kronovu dynastii
Okovy oceli nemohou udržet posvátnou bouři
Sluneční svit prozáří ruiny starodávného města
sedm věží křičí svou bolest tak hlasitě.
S mými orly mohu létat svobodně
ze sněžných hor ke krystalovým mořím

Ref:
POLETÍME DO ŘÍŠE BOHŮ OCELI
OBJEVIT TAJEMSTVÍ BOUŘE
A PROTI ČERNÉ PÝŠE TYRANA
JI POUŽIJEME K OCHRANĚ NAŠEHO TRŮNU

Dargore nevěř mu. naslouchej mým slovům!
Jsi jediný kdo stále může zachránit tvou duši
Akron je bastard...zmasakruje všechny
Zlá ruka která slouží Kronově vůli.
Nenávidíš tyrana jako já, teď nepopíráš
Dej mi sílu ukázat ti, že mám pravdu.
Se svými orly mohu létat svobodně
ze sněžných hor ke krystalovým mořím

Ref:

Sedm plamenů nezapomene, jistě nebudu litovat...nikdy!
...stát se hněvem boha...Chaos nositel horšího nežli Kron...dejte si pozor!


Gargoyles, Angels Of Darkness

I. Angeli di Pietra Mistica

Prorok řekl hlasitým hromům chvějícím povrchem země
Když by černý havran navrátil oběť skvostného kouzla
Stal by se bílou labutí zrozenou z temných zemí hříchu
Ani Aresius by nevěřil tomu co v něm bylo změněno
Labuť... princ kouzelného jezera... Dargor je tvé jméno...

GARGOYLOVÉ, LEŤTE
GARGOYLOVÉ, POVSTAŇTE
GARGOYLOVÉ, LEŤTE
VYSOKO...!

Andělé mystického kamene
Zloději odvahy pyšně letící

Další špína upírů, maškaráda sadistické pýchy
Nemohl snést tuto krutou hru
Proti němu, který jednou ušetřil jeho život
Uvědomil si, že není příliš pozdě být skutečně daleko od jeho krále
Daleko od jeho nekonečné žízně po krvi, příliš daleko na to, aby je zavolal právě pro něj
Povstaňte...Leťte vysoko a ukradněte jeho duši...andělé kamene...

GARGOYLOVÉ, LEŤTE
GARGOYLOVÉ, POVSTAŇTE
GARGOYLOVÉ, LEŤTE
VYSOKO...!


Andělé mystického kamene
Zloději odvahy pyšně letící

Gargoylové, ach moji bratři gargoylové
Povstaňte nyní, povstaňte pro jeho duši
Vzývám tě Země... moje barva černá...
s divokou loajalitou upřímně přísahám...
za odvahou smrti je nesmírný chaos
A Gaia sovrana l´a more piu´intenso... já Dargor a ty

II. Exotic Interlude ( instrumental)

III. ...And the Legend Ends...

Dargore, udělej to ... musí to být vykonáno
osvoboď svůj hněv a osvětli svou duši
Je to zvolání Země
A to je po epickém konci
legendárního příběhu
o jednom který nalezl světlo
a dračí plamen uvnitř
o tragickém dešti tisíců plamenů
o obráncích města, kteří čelili opravdové bolesti
o symfoniích Enchanted Lands
o šepotu lásky a nenávisti
Úsvit vítězství může dýchat ve větru
a to by znamenalo velké znovuzrození.
Znovuzrozen, jeden, který dává svůj život
... města ležící na zemi
Buď jedním (buď jedním) z nás (z nás!) a
jednej tak , jak chtějí všechna proroctví
Pro hory a údolí, oheň a sníh,
slunce, měsíc a moudrost pozvedne tvou duši..
To je volání... !

Ach, bože, můj bože...
Stalo se to... stalo se to!
...silné energie nejvzdálenějšího tajemství vesmíru
vyslyšela modlitbu naší matky Země, prvotního ducha
který nám dal tajemství života... a její temný syn se nadechl nového života...
Síla dračího plamene osvobodila co se zdálo nemožné
Dargor smrtelně ranil královnu mrtvých a povolal
mocné gargoyly proti legiím temnot...
Ponechal Akrona v rukách severského válečníka,
Nyní umírající oběť stašného mučení...
Vyvolený se nechal propadnout do hlubokého močálu svírající černého krále
Se smaragdovým mečem opět ve svých dlaních, nehybný...
Brzy se stali potravou pro slizké hady této propasti...
Ale tato oběť měla fantastickou a velkou moc a znamenala vítězství
Nad zlými silami propasti...
Pamatujte, pyšní bratři... všechno je možné...
Když necháte kouzelnou sílu dračího plamene hořet ve vašich srdcích... věřte
tomu...
... to je dračí plamen