Legendary Tales Symphony Of
Enchanted Lands Dawn Of Victory Rain Of A Thousand Flames Power Of The Dragonflame Soel2 ToA

Symphony of enchanted lands 1998

Dawn 01 Epicus furor
02 Emerald sword
03 Wisdom of the kings
04 Heroes of the lost valley
05 Eternal glory
06 Beyond the gates of infinity
07 Wings of destiny
08 The dark tower of abyss
09 Riding the winds of eternity
10 Symphony of enchanted lands
anglické texty (txt)
Fabio Lione - zpěv
Luca Turilli - kytara
Alex Staropoli - klávesy
Danielle Carbonera - bicí
Alessandro Lotta - basová kytara

Český překlad Viola N.

2. Emerald Sword

Přešel jsem údolí, prašná středozemí
Abych hledal třetí klíč k otevření brány
Nyní jsem poblíž oltáře, tajmství uvnitř
Jak řekla legenda, mé milovné slunce ozáří dračí oči

Na cestě ke slávě ctím svůj meč
Aby sloužil správným ideálům a spravedlnosti pro všechny

Konečně slunce ozářilo jejich oči
Kouzlo vytvářelo podivné světelné hry
Díky ukrytým zrcadlům jsem našel ztracenou cestu
Přes kameny jsem došel k tomu místu, byla to ukrytá jeskyně

V dlouhé krvavé bitvě, jak řekla věštba
Světlo převáží, a proto moudrost je poklad

Za krále, za zemi, za hory
Za zelená údolí, kde létají draci
Za slávu, sílu zvítězit nad temným pánem
Budu hledat smaragdový meč

Jen válečník s čistým srdcem
Mohl mít tu čest být políben sluncem
Ano, já jsem ten válečník, šel jsem svou cestou
Veden silou kosmické duše mohu získat onen meč

Na cestě ke slávě ctím svůj meč
Aby sloužil správným ideálům a spravedlnosti pro všechny

Za krále, za zemi, za hory
Za zelená údolí, kde létají draci
Za slávu, sílu zvítězit nad temným pánem
Budu hledat smaragdový meč

3. Wisdom Of The Kings

Odklidil jsem kameny, které ukrývaly jeskyni
Nepřehledná a temná je má cesta
Přece musím jít dál, moudrý a odvážný před posledním voláním
Na konci patra starobylé kamenné schodiště
Vedou mě ke zjevení, neskutečné síni

A oni se objeví přede mnou
Ozářeni mystickým plamenem
Za branou musím čelit novému rozměru
Nemohu uvěřit svým očím
Když se dva démoni probudí ze spánku

Svatí draci, strážci času
Leťte statečně modrou oblohou a okouzlete mé oči
Leťte za tyto kopce, osedlejte vítr
Moudrost králů

Ztracen ve snu jsem očarován
Kouzelnou slunečnou krajinou
Ale Aresius řekl: "Probuď se! Všude se může ukrývat peklo..."
Teď nadešel čas jít za mocným mečem
Je čas následovat svaté volání králů

Svatí draci, strážci času
Leťte statečně modrou oblohou a okouzlete mé oči
Leťte za tyto kopce, osedlejte vítr
Moudrost králů

4. Heroes Of The Lost Valley

Část I.:
Vstup do království vodopádu

Část II.:
Dračí hrdost
Ano, mocný válečníku... To, co teď slyšíš jsou trpící hlasy všech hrdinů,
kteří procházeli touto krajinou před tebou. Oni své pátrání ukončili tragicky,
ale jejích žízeň po vítězství je stále naživu a dýchá skrz
tyto starodávné skály, ošlehané běsněním větru. Jejich hrdost tě teď doprovází.

5. Eternal Glory

Ozvěny teroru v tomto starém kraji
Vidím výsledek jejich pátrání
Lebky dávných hrdinů leží všude kolem
Na tomto mystickém místě
Prach v jejich očích, prach na mé hrdosti
Na této nekonečné cestě za starobylým mečem
Slyším jejich nářek mezi skalami
Šepot rozezleného ducha
Mluví k nim, chyceným v pasti v tomto ztraceném světě
Já jsem jejich poslední naděje
Že vyjdou z pekla znovu volní
Že mé vítězství zlomí okovy krvavé minulosti
Věčná slávo, pojď rychle ke mně
Bij v mém srdci za krále Algalordu
Věčná slávo, rozestři svá široká křídla
Leť a navždy veď mou svatou zbraň
Budu bojovat, budu plakat pro tvé umlčení, tvé jméno
Budeš ve mně žít, já ukončím tvou bolest
Za labuť v jezeře a ptáka na stromě
Mír pro mou milovanou zemi
Temný král je blízko a Algalord volá
"Hrdinové ztraceného údolí, zvyšte hlas"
Věčná slávo, pojď rychle ke mně
Bij v mém srdci za krále Algalordu
Věčná slávo, rozestři svá široká křídla
Leť a navždy veď mou svatou zbraň

6. Beyond The Gates Of Infinity

Ohni moudrosti, ozař oblohu
Veď mne touto temnou, špatnou zemí
Všechno teď zakrývá závoj mlhy
Něco se děje, mé srdce musí být silné
Držte se zpátky, vy pekelná monstra
Ne, nedám vám své vábivé maso
Znetvořené stvůry všude kolem mě
Se plazí ven ze starých a prokletých hrobek
Ony se stanou tvým šílenstvím, zapříčiní tvůj konec
Olížou tvé kosti a vypijí ti mozek
Držte se zpátky, vy pekelná monstra
Ne, nedám vám své vábivé maso
Tvůj jazyk bude vyrván, tvé vnitřnosti budou mou potravou
Tvé tělo bude nabodnuto a plné hnusu
Teď, pošetilý válečníku, slyš má slova
Jsi odsouzen a půjdeš s námi
Za brány nekonečna
Já jsem mocný válečník, hrdina severních zemí
Algalord volá, takže tvé peklo musí počkat
Tvůj jazyk bude vyrván, tvé vnitřnosti budou mou potravou
Tvé tělo bude nabodnuto a plné hnusu
Teď, pošetilý válečníku, slyš má slova
Jsi odsouzen a půjdeš s námi
Za brány nekonečna


7. Wings Of Destiny

Den odešel, ale já jsem stále tady s tebou
Má sladká růže, mé zelené kopce
Milované moře, jezera a nebe
Milovaná matko země
Tichá krajino, vymaž mé myšlenky
Chci se v tobě ztratit, celý v tobě
Pohlaď mne a mou duši, zatímco zavřu oči
Na křídlech osudu
Panenskou oblohou
Poletím k dalekým obzorům
Milá mírumilovná krajino, drahá matko země
Pohlaď mě po duši, zatímco zavřu oči
Na křídlech osudu
Panenskou oblohou
Poletím k dalekým obzorům

8. The Dark Tower Of Abyss

Rozestři svá křídla k temným obzorům
Leť tam, kde vládne úsvit
Mocný Tharosi, překroč hranici pekla
Je tak blízko
Ztracen ve stínu hledám slunce
Leť a postav se tomu ještě před novým měsícem
Tam, kde vládne chaos
Domine deterges nubila caelo
Bellator a proposito non deterreres
Prokletá vidino děděného teroru
Ušetři mou mysl, mé nevinné oči
...a náhle je neskutečné ticho zlomeno nářkem...
Nářek, přicházející z nejhlubší, nejtemnější propasti...
A ze sedmi bran temné pevnosti mrtví
Přicházejí znovu k životu, aby mu čelili... tohle je peklo...
Nesmrtelný ohni, teď zahřej mé srdce, osvětli mou cestu
Postav se staré legendě, strážci místa a času
Žijící mrtví na černých okřídlených démonech
Letí vzhůru, aby si pohrávali s tvou hlavou
Gotické portály mystické věže
Mezi temnými oblaky
Ztracen ve stínu hledám slunce
Leť a postav se tomu ještě před novým měsícem
Tam, kde vládne chaos

9. Riding The Winds Of Eternity

Jsi mocná a silná, sílo země
Na tvůj příkaz se rozbouřilo moře
Větře jihu, větře severu
Nechte mne uslyšet vaše volání
Ovaňte mé srdce, naplňte mou duši
Dejte mi sílu vichřice
Střežte mne po dobu mé cesty
Budu následovat vaši stopu pro správný život
Větře jihu, větře severu
Nechte mne uslyšet vaše volání
Ovaňte mé srdce, naplňte mou duši
Dejte mi sílu vichřice
Se svatým větrem, větrem věčnosti
Budu navždy bojovat proti synům noční můry

10. Symphony Of Enchanted Lands

Část I.:
Tharosův poslední boj
Oh, krutý osud... slzy brzy pokryly válečníkovu tvář a Tharos, milovaný drak,
naposledy rozestřel svá křídla, šťastný že našel svobodu alespoň ve smrti...
Leť... Vzlétni vysoko, mocný Tharosi...
Na tvé jméno budou lidé z Enchanted Lands navždy vzpomínat...
a tvá památka bude napořád s námi proti hordám temného pána, za spásu Enchanted Lands.
Sbohem, bratře... sbohem...!!

Část II.:
Válečníkův chvalozpěv
Bože svítání, otče hromu
Pane větru, vanoucího okolo mne
Děkuji vám za všechno, za svaté znamení
Za hory a kopce, les, moře
Za všechny mrtvé a za mou princeznu
Oni prolijí krev, protože konečně
Smaragdový meč je nyní můj

Část III.:
Rex tremende
Za to, cos jim udělal
Shoříš v mé nenávisti
Synu pekla, zrádče světla
Králi temnoty, tvé jméno je vyryto na mé zbrani
Z tvé vůle denně umírali nevinní
Ale můj meč pro vás brzy přijde
A tvé království padne
A navždy se znovu obrátíš v prach
Rex tremende semper inimice
ad gloriam perpetuam brave all we'll march
a přineseme ti nekonečné utrpení
Lásko, magické slovo, navždy naplň mé sny, využij mne
Lásko, veď mě k extázi, k vítězství, k nekonečnu
K veršům větru, k hlasu smrti
K nevinnosti mé paměti
Pustošiteli země, chci tvou hlavu
Sadistické prase, nemůžu ti odpustit, co jsi udělal
Všechnu krev, kterou saješ z mé země
A tvé království padne
A navždy se znovu obrátíš v prach
Rex tremende semper inimice
ad gloriam perpetuam brave all we'll march
a přineseme ti nekonečné utrpení

Část IV.:
Nesmrtelný oheň
Běž, mocný bojovníku... králové Enchanted Lands očekávají tvé vítězství!
Leť na křídlech moudrosti, přejeď údolí středu a zdolej pána chaosu
ve jménu vesmírné spravedlnosti.
Mír a láska navždy!